04-10-2018

Te voet of met de fiets langs de spoorweg

Binnenkort kan je te voet of met de fiets en weg van het autoverkeer, het traject tussen de treinstations Mouterij en Luxemburg afleggen via de nieuwe spoorbermpromenade die momenteel wordt aangelegd langs lijn 161. Het eerste deel tussen de Waversesteenweg en de Scepterstraat is officieel ingehuldigd op donderdag 4 oktober van 17.30 tot 19 uur op het kruispunt van de promenade en het Viaductpark. Het project van bouwheer Beliris kwam tot stand in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Scepter en het Richtschema van de Europese wijk. Het past binnen de globale strategie van Beliris om de bermen te gebruiken om er fiets- en voetpaden aan te leggen doorheen heel de stad.


 Deel deze blogpost op Facebook
 Post deze blogpost op Twitter