24-11-2015

Meanwhile...

Het idee voor deze expo ontstond door de ontdekking van bevreemdende ruimtes in een leegstaand kantoorgebouw (de vroegere Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie): een stille getuige van een gesloten werkeiland midden in de stad. Dit resulteerde in het in situ project 'Meanwhile', een expo van twee jonge kunstenaressen, Maya Wilsens en Ellen Janssens.


 Deel deze blogpost op Facebook
 Post deze blogpost op Twitter