08-05-2014

Over te nemen: 22 Brusselse Gemeenschapscentra

Alle 22 gemeenschapscentra waren op donderdag 8 mei gesloten en voerden samen met de personeelsleden van de VGC-administratie actie tegen het wanbeleid van de VGC inzake personeel. De actie bracht meer dan 600 personen op de been. Sympathisanten, organisaties, bestuurders, vrijwilligers, ... kwamen om vijf voor twaalf samen op het Sint-Katelijne plein. Er waren een tiental hartverwarmende getuigenissen uit het sociaal-culturele veld die hun steun betuigden, o.a. Willy Thomas van de KVS, professor Eric Corijn, Angelo de Simone van Foyer en Leen Despiegelaere van Brussels Kunstenoverleg. In hun toespraken lieten ze het belang blijken van de Gemeenschapscentra als netwerkopbouwers van de stad. Na het symbolisch aan de haak hangen van de sleutels van de gemeenschapscentra en van de administratie vertrok een lange stoet door de stad richting de kabinetten van de collegeleden. Deze brede steun vanuit de Brusselse gemeenschap toont duidelijk aan dat de centra een cruciale rol spelen voor de culturele sector maar evengoed voor het Nederlandstalig onderwijs en de welzijnssector.
 Deel deze blogpost op Facebook
 Post deze blogpost op Twitter